ОБЩИ УСЛОВИЯ

Осъществявайки достъп до уеб страниците на сайта www.kashtite.com собстветност на Мирадор ЕООД Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай Вие нямате право да използвате тези страници.
Съдържанието на уеб страниците www.kashtite.com е със защитени авторски права.
Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Мирадор ЕООД, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия.
Вие имате право да разглеждате уеб страниците www.kashtite.com на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на Мирадор ЕООД за това. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели.
Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Мирадор ЕООД не гарантира, че в уеб страниците й няма грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Мирадор ЕООД може да направи промени в съдържанието на сайта www.kashtite.com по всяко време, без да е задължен да известява предварително за това потребителите на сайта www.kashtite.com
Мирадор ЕООД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време.
НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВАТА ИЛИ ТЯХНАТА НЕНАРУШИМОСТ, КАКТО И КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА КОМЕРСИАЛНОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕ СЕ ДАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПНОСТТА, АКУРАТНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ.
Мирадор ЕООД НЕ Е ОТГОВОРEН ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРЕДИЗВИКАНИ ЩЕТИ И ЗАГУБИ ИЛИ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ, ПРИЧИНЕНИ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ТАЗИ УСЛУГА, ДОРИ АКО Мирадор ЕООД Е БИЛ ПРЕДУПРЕДЕН ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ.
С цел да улесни достъпа Ви Мирадор ЕООД може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се оперират от трети страни. При свързването си с такъв сайт, Вие трябва да приемете неговите изисквания за ползване, както условието, че Мирадор ЕООД няма контрол върху съдържанието на този сайт и не може да поеме отговорност за материали, създадени или публикувани от такива сайтове на трети страни.

Изпращайки материали до който и да е от нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата www.kashtite.com , Вие приемате следните условия:
а) материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;
в) Вие притежавате материалите или имате неограничени права да ни ги предоставите
г) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили.

Мирадор ЕООД
ЕИК: 121773268
ИН по ДДС: BG 121773268