ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Мирадор ЕООД има право да събира и съхранява доброволно получени от потребителите лични данни. За избягване на всяко съмнение, лични данни на потребителите се събират, обработват и съхраняват съгласно изискванията на действащото законодателство и изискванията на GDRP регламент.
С приемането на настоящите Общи Условия, потребителят, доброволно предоставил личните си данни през страниците на, изрично се съгласява, че:
- Мирадор ЕООД може да показва, изпраща, зарежда и други адресирани до потребителя рекламни материали
- може да получава обаждания от представител на Мирадор ЕООД във връзка с направена резервация

В случай на запитване към www.kashtite.com чрез контактната форма, по телефон или по имейл, Вие давате съгласие за:
- получаване на телефонни обаждания
- и, или получаване на съобщения по имейл или по друг начин във връзка с направеното запитване или резервация
Вашите лични данни, предоставени във формата за контакт се използват само за целите на резервацията или за показване, изпращане, зареждане и други адресирани до Вас рекламни материали или съобщения от Мирадор ЕООД.
До данните имат достъп само оторизирани лица.
Данните се унищожават, когато са на хартиен носител след 3 месеца от датата на направената резервация, а когато са в електронен вид се архивират за период от 3 години, след което се изтриват.


Споменатите тук имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Вашият достъп до този сайт не трябва да бъде тълкуван като произтичащо от това по подразбиране, от юридически акт или по друг начин предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка, без предварителното писмено съгласие на Мирадор ЕООД или на третата страна собственик.